Polski English

EMBEDDED FREQUENCY TECHNOLOGY


Technologia EMBEDDED FREQUENCY zastosowana w produktach iQ ™ została opracowana przez amerykańskich naukowców. Polega na rezonowaniu z częstotliwościami pola bioenergetycznego człowieka, które może pozytywnie wpłynąć na wydolność organizmu poprzez uruchomienie pełnego potencjału funkcji fizjologicznych. Podobnie jak w przypadku akupunktury i akupresury, produkty iQ ™ można umieszczać w odpowiednio wybranych miejscach ciała w celu wywarcia wpływu na konkretne ośrodki energetyczne lub poprawienia przepływu energii.

 

 

 

Każdy organizm powinien być harmonijnie skonfigurowany. Organizm ludzki jest otoczony naturalnie występującym polem bioelektromagentycznym stworzonym przez bioelektryczną aktywność komórek wszystkich tkanek. Pole to ciągle reaguje z wewnętrznymi i zewnętrznymi czynnikami. Każdego dnia pole energetyczne człowieka narażane jest na działanie całej masy negatywnych bodźców. 
Migające monitory komputerów, telewizja i telefony komórkowe oraz codzienny stres –to ciągłe poddawanie atakom promieniowania elektromagnetycznego. Każde urządzenie elektryczne wytwarza duże ilości jonów dodatnich, które zakłócają prawidłowe działanie organizmu. 

Zakłócenie przebiegu fal pola wywołane danym czynnikiem wpływa negatywnie na balans ciała, zdolności motoryczne, koncentrację, czas reakcji oraz wiele innych funkcji. Odwrotnie, odpowiednia regulacja przepływu pola elektromagnetycznego jest w stanie zwiększyć aktywność struktur ciała odpowiedzialnych za te funkcje. Obrazując to zagadnienie, organizm ludzki można porównać do precyzyjnego instrumentu, który pod wpływem wielu czynników ulega rozstrojeniu, jego ponowne nastrojenie wymaga konkretnego działania. To działanie mogą inicjować produkty iQ ™. Część ludzi w sposób naturalny poprzez zachodzące w ich organizmach reakcje samoczynnie bilansuje potencjał energetyczny oraz przepływ energii. Prawidłowe zbilansowanie potencjału energetycznego organizmu pozwala na sprawne funkcjonowanie.

Produkty iQ ™ zostały wyposażone w dwuosiowo zorientowane MYLAROWE dyski holograficzne (MYLAR HOLOGRAPHIC DISC) , które naładowane są od 1000 do 1500 jonami ujemnymi. Ich zadaniem jest wspomaganie i maksymalizacja przepływu energii w organizmie, skupianie, zatrzymywanie i gromadzenie tylu cząsteczek energii ile potrzebuje organizm, aby sprawnie funkcjonować.

Badania medyczne podkreślają, że takie dolegliwości jak bóle głowy, brak koncentracji, depresja, nadpobudliwość u dzieci, zaburzenia snu mogą być również wynikiem wpływu dodatnich pól elektromagnetycznych. Jony ujemne wpływają pozytywnie na wydajność psychofizyczną organizmu. Poprawiają funkcjonowanie układu krwionośnego, rozszerzają naczynia krwionośne, regulują ciśnienie krwi, zwiększają jej zasadowość. Ponadto stabilizują procesy oddychania, zmniejszają tętno, wzmacniają kości, pracę serca oraz przyśpieszają regenerację sił.
Dzięki
iQ ™ równowaga, siła i elastyczność ciała może się polepszyć.

Technologia EMBEDDED FREQUENCY w produktach iQ opiera się na wykorzystaniu częstotliwości zgodnych z polem bioenergetycznym organizmu ludzkiego na poziomie komórkowym. Produkty wyposażone w tę technologię opracowano pod katem rezonowania z częstotliwościami pola bioenergetycznego, które może pozytywnie wpłynąć na wydolność organizmu poprzez uruchomienie pełnego potencjału funkcji fizjologicznych.

Technologia EMBEDDED FREQUENCY:

Do najważniejszych oddziaływań zanotowanych podczas badań nad EMBEDDED FREQUENCY należą możliwości:

 

 

 

QuestPolska® 2011 - 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonanie AwareSoft